Bij vragen kunt u contact opnemen met de secretaris:
Mw. Atsje Boersma- van der Veen,  yebatsje@hotmail.com,
0514-593164.

Ook voor adreswijzigingen en eventuele andere mutaties kunt u hier terecht.

Mocht u uw lidmaatschap willen beëindigen, dan dient u dit voor 30 november door te geven?