Begrafenis- en crematievereniging 'Sloten' te Sloten (Fr.) is opgericht op 25 juni 1929 en is een vereniging voor en door leden zonder winstoogmerk. Het bestuur wordt gekozen door de leden en legt op de algemene ledenvergadering verantwoording af. Deze vergadering worden ieder jaar eind januari/begin februari gehouden.

De bestuurssamenstelling is als volgt:

Voorzitter:
mw. Jannie Laanstra, Heerenwal 65, 8556 XW Sloten

Secretaris:
mw. Atsje Boersma, Jeen Hornstraweg 9, 8563 AJ  Wijckel
0514-593164

Penningmeester:
dhr. Auke Bergsma, Breedstraat 146, 8556 XM  Sloten   

Algemeen:
dhr. Pedro Pander, Wijckelerweg  178. 8556 XB Sloten  
dhr. Niels Poortema, It Far 36, 8556 AP Sloten.

E=mailadres: uitvaart.sloten@gmail.com