De contributie (vastgesteld door de algemene ledenvergadering) bedraagt € 10,- per persoon per jaar. Zowel in- als uitwonende kinderen t/m 17 jaar zijn gratis lid. Als iemand 18 jaar of ouder is kan hij/zij betalend lid worden voor € 10,- per jaar. 

Welke voordelen biedt het lidmaatschap?

Leden krijgen korting ten tijde van de uitvaart, omdat onze vereniging geen commerciële doelen heeft. In de ledenvergadering wordt vastgesteld hoe groot de ledenkorting zal zijn bij overlijden. Momenteel is dat bedrag maximaal € 550,-. ( zie ook hoofdstuk ledenkorting)

Niet-leden betalen nog eens plm. € 400,-- extra, zodat je dus op dit moment een voordeel hebt van bijna € 1.000,-- door lid te worden. En in de toekomst zullen de kosten natuurlijk alleen maar stijgen. Bovendien regelt onze uitvaartverzorger de gehele uitvaart èn je bent maatschappelijk bezig, want je helpt onze stad bij het in stand houden van het verenigingsleven.

Bij inschrijving als lid en ouder dan 20 jaar, kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

a. U betaalt een instapbedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de leeftijd waarop u lid wordt. De secretaris kan u hier alles over     vertellen.
b. U. ontvangt bij overlijden een lagere ledenkorting. ( zie tabel bij hoofdstuk ledenkorting)

Heb je als lid nog een aanvullende uitvaartverzekering nodig?

Eigenlijk wel, want je zult kunnen begrijpen dat bovenstaande ledenkorting van € 550,- niet toereikend is om de gehele begrafenis cq. crematie te betalen. Een uitvaart kost momenteel plm. € 6000,-- en een crematie ongeveer € 5000,-.
Daarom adviseren wij u om een uitvaartverzekering af te sluiten of om geld opzij te zetten.

ALS U LID WILT WORDEN, KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE SECRETARIS.