RK kerk,

 Per 1 mei 2017 gaat het pastoresteam de uitvaarten in het gehele werkgebied bij toerbeurt begeleiden. Dat wil zeggen dat de pastores P. Huiting en A. Schothorst-Vos om de beurt een uitvaart voor hun rekening nemen ongeacht in welke locatie van de parochie deze plaatsvindt. Wanneer er meerdere uitvaarten in korte tijd zijn zal ook pastoor H. Nota bijspringen. De parochianen kunnen bij een overlijden en uitvaart gewoon contact blijven opnemen met hun uitvaartondernemer of uitvaartbode en hun eerst-aanspreekbare pastor.

Een wijziging wat betreft de aanvangstijd van de uitvaartviering. Bij een uitvaart-viering zijn vele vrijwilligers en beroepskrachten, zoals dirigenten en organisten betrokken. De inzet van al deze mensen is onmisbaar. Het is gebleken dat wij op hun inzet kunnen blijven rekenen wanneer de uitvaartviering in de ochtend plaatsvindt, aanvang 10.30 uur. Oók in geval er een crematieplechtigheid volgt op de viering, ook al kan dat pas in de middag, zal de viering in de kerk in de ochtend plaatsvinden.
Eerst-aanspreekbare pastor voor St. Nicolaasga en Joure:
pastor A. Schothorst-Vos, telefoon:0513-432538 of 06-19519135
Eerst-aanspreekbare pastor voor Bakhuizen, Balk, Lemmer en Woudsend:
pastor P. Huiting, pr., 0514-850002 (b.g.g. wordt doorgeschakeld)
Eerst-aanspreekbare pastor voor Sloten:
pastoor H. Nota, 0513-431394 (b.g.g. wordt doorgeschakeld)