Ledegearkomste fan tongersdei 13 febrewaris 2020.

13-02-2020_notulen_ledenvergadering.pdf