Op woensdag 6 februari 2019 zal de ledenvergadering van begrafenis- encrematievereniging Sloten om 20.00 uur in Taveerne 't Bolwerk te Sloten worden gehouden.


Convocatie_begrafenisvereniging.pdf