Bij een sterfgeval

  • Waarschuw eerst de huisarts. Hij/zij maakt een verklaring van overlijden op en raadpleegt het donorregister.
  • Neem contact op met onze uitvaartverzorger Cor Schotanus
    (06-42405208). Verdere gegevens vindt u bij de rubriek: “Uitvaartverzorger”.
  • Ga na of de overledene een testament of wilsbeschikking heeft waarin de uitvaartwensen zijn vermeld.

Mocht u geen lid zijn van deze begrafenis- en crematievereniging,
dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van onze
dienstverlening.