Mededelingen

 

Op de ledenvergadering van 13 februari 2020 hebben wij de nieuwe
Rekentool van de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen
aangenomen. Deze is met ingang van 14 -02-2020 van kracht.

Dit betekent dat men gemakkelijker en voordeliger lid kan worden van onze vereniging. Zie hiervoor het hoofdstuk: lid worden.

Binnenkort gaan we actief leden werven.

Mailadressen:
De contributie van onze vereniging is al jarenlang €10, -per jaar.
Dit willen we graag zo houden.
Vandaar dat we de correspondentie per mail gaan verzorgen.
Wij vragen u een mail te sturen naar: uitvaart.sloten@gmail.com
zodat we uw mailadres hebben.

Ledenvergadering:
De eerstvolgende ledenvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 21 februari 2023.