Statuten

Door op onderstaande link te klikken, krijgt u inzage in de statuten van Begrafenis- en crematievereniging ‘Sloten’.

statuten_begrafenisvereniging.pdf