Ledenkorting

Indien de uitvaart door onze vereniging wordt verzorgd, worden gemaakte kosten tegen een gunstig tarief doorberekend. De ledenkorting bedraagt per uitvaart € 550,00. Op de eindfactuur wordt deze ledenkorting in mindering gebracht. In alle gevallen dient men voor de uitvaart contact op te nemen met de vereniging. Indien hieraan niet wordt voldaan, heeft men geen recht meer op de ledenkorting. Deze korting geldt namelijk alleen wanneer de uitvaart ook daadwerkelijk wordt verzorgd door de begrafenis- en crematievereniging “Sloten” te Sloten of wanneer uitdrukkelijk toestemming is verleend door het bestuur aan een andere vereniging/uitvaartverzorger.

Voor de ledenkorting wordt van elk lid een deel van de contributie gereserveerd vanaf 18 jarige leeftijd. Indien u op latere leeftijd lid wordt, dan geldt er een instapbedrag. Voor (een indicatie van) de instapbedragen kunt u kijken bij “Lid Worden” op deze website.