De vereniging

Begrafenis- en crematievereniging ‘Sloten’ te Sloten (Fr.) is opgericht op 25 juni 1929. Het is een vereniging voor en door leden zonder winstoogmerk. Het bestuur wordt gekozen door de leden en legt op de algemene ledenvergadering verantwoording af. Deze vergadering wordt ieder jaar, zo mogelijk, eind januari/begin februari gehouden.

De bestuurssamenstelling is als volgt:

Voorzitter:
mw. Jannie Laanstra, Heerenwal 65, 8556 XW Sloten

Secretaris/Ledenadministratie:
dhr. Niels Poortema, It Far 36, 8556 AP Sloten

Penningmeester:
dhr. Auke Bergsma, Breedstraat 146, 8556 XM  Sloten

Algemeen:
dhr. David Leffertstra
mw. Anita van der Goot-Doppenberg

E=mailadres: uitvaart.sloten@gmail.com