Lid worden

Van 18 tot 75 jaar kan men lid worden van onze vereniging. 

De contributie (vastgesteld door de algemene ledenvergadering) bedraagt € 10,-* per persoon per jaar.
Zowel in- als uitwonende kinderen t/m 17 jaar zijn gratis lid.
Als iemand 18 jaar of ouder is kan hij/zij betalend lid worden voor 
€ 10,-* per jaar. 
Men heeft dan bij overlijden recht op een uitkering van €550,-*

Bij inschrijving als lid en ouder dan 20 jaar, kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

a. U betaalt een leeftijdgebonden instapbedrag (zie tabel) en een jaarlijkse contributie van €10,-*  U heeft dan bij overlijden recht op een uitkering van €550,-*
b. Ziet men af van de uitkering, dan kan men te allen tijde lid worden en u hoeft dan geen leeftijdsgebonden instapbedrag te betalen. Men is dan wel verplicht om contributie te betalen.

 

Tabel instapbedrag bij latere intrede dan 18 jaar*

(volgens rekentool van 20 november 2019)

Leeftijd

Bedrag

Leeftijd

Bedrag

20 jaar

€   5,00

50 jaar

€ 146,00

30 jaar

€ 34,00

60 jaar

€ 229,00

40 jaar

€ 71,00

70 jaar

€ 318,00

*Staat uw leeftijd er niet bij dan kunt u uw instapbedrag schatten, bent u bijvoorbeeld 42 jaar, dan zal het instapbedrag tussen de € 71 en € 146 liggen. Wanneer u besluit lid te worden dan wordt uw exacte instapbedrag berekend met de op dat moment meest recente rekentool.

Welke voordelen biedt het lidmaatschap?

Bij overlijden regelt de uitvaartverzorger de gehele uitvaart.
Niet-leden kunnen gebruik maken van onze diensten, maar zij
betalen daarvoor € 400,–aan onze vereniging.
Daarnaast ben je als lid maatschappelijk bezig, want je helpt onze stad bij het in stand houden van het verenigingsleven.

Heb je als lid nog een aanvullende uitvaartverzekering nodig?

Eigenlijk wel, want je zult kunnen begrijpen dat bovenstaande ledenkorting van € 550,- niet toereikend is om de gehele begrafenis cq. crematie te betalen. Een uitvaart kost momenteel plm. € 7000,– en een crematie ongeveer € 6000,-.
Daarom adviseren wij u om een uitvaartverzekering af te sluiten of om geld opzij te zetten.

*De hoogte van decontributie en van het uit te keren bedrag kan o.i.v. de nationale rekenrente fluctueren,.

ALS U LID WILT WORDEN, KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE SECRETARIS.