Convocatie 6 febr. 2019

Op woensdag 6 februari 2019 zal de ledenvergadering van begrafenis- encrematievereniging Sloten om 20.00 uur in Taveerne ’t Bolwerk te Sloten worden gehouden.

Convocatie_begrafenisvereniging.pdf